keskiviikko 21. helmikuuta 2018

Minä luon uutta


Enteilee kirkasta päivää,,,
19 Katso: minä luon uutta.
Nyt se puhkeaa esiin -- ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle.
20 Villieläimetkin kunnioittavat minua,
sakaalit ja strutsit,
koska olen tuonut vedet autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle
antaakseni juotavaa kansalleni, valitulleni.
21 Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on ylistävä minua. Jesaja 43
---Lupaukset ovat kuin odottavan äidin maha, se kasvaa ja kasvaa, kun luotamme lupauksiin, vaikka ei näy mitään. Eräänä päivänä on synnyttämisen aika ja tulee ilmoille se, mikä on tehnyt tuloaan kauan.
   Joku päivistä on se, jolloin Jumala tekee, mitä on luvannut.
Arkirutiinit muuttuvat. Entiseen ei ole palaamista, eikä sitä paitsi ole halujakaan.
---
1  Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika, yhdeksäs tunti*2 Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotulle Kauniilleportille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. 3 Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. 4 Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi: "Katso meihin." 5 Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. 6 Mutta Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele." 7 Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös, ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. 8 Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. 9 Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. 10 He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut Kauniillaportilla kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut.

Pietarin puhe temppelissä11 Mies pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, ja kaikki riensivät ihmeissään heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväikköön. 12 Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle:

"Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? 13 Ei -- Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. 14 Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurskaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. 15 Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista; me olemme sen todistajia. 16 Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette.
17 "Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. 18 Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. 19 Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, 20 kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun.
21 "Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. 22 Mooses on sanonut: 'Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. 23 Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.' 24 Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä. 25 Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: 'Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.' 26 Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne."Apt. 3

Ollaan hyvässä uskossa. Jumala on hyvä.

tiistai 20. helmikuuta 2018

Jumalan todellisuus----Jeesus on totta, Jumala on totta, Pyhä Henki on Jeesus ja Jumala, lähetetty maan päälle ja Hän on saatavilla pyydettäessä avuksi ihmisille. Se on lämmintä ja turvallista ja se on sitä, että "minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys."

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joh.14

----Jumalan läsnäolo on tyyntä kiitollisuutta ja lempeää rauhaa ja syvää iloa.
Se on olosuhteista riippumatonta todellisuutta.
Ja sitä paitsi Jumala kääntää kohtalon. Kun pidämme kiinni itsepäisesti raamatun sanoista, Jumala vastaa sanastaa, itseänsä kieltää Hän ei saata.
Kannattaa avata raamattu ja tarttua kiinni iankaikkiseen elämään.
   Kenenkään ihmisen sanoista tai lupauksista tai ei kannata pitää kiinni. Ne eivät pidä paikkaansa. Ne eivät toteudu.
   Jumala haluaa opettaa nykyäänkin,  kuten aina, että jokainen itse ottaisi lusikan käteensä, ja alkaisi popsia. Se on se vaikea läksy.
    Olemme oppineet saamaan napista painaen kaikki ja Jumala vaatii pitkän linjan periaatetta ja näkee sydämeen, aikooko ihminen olla kuuliainen  Jumalalle.
   Monet sieppaavat kuin susi lihanpalan varkain ja lähtevät juoksemaan ja sanovat itsekseen: sainpas siepattua eikä tarvinnut sitoutua. Niistä eväistä ei ole pitkälle ja on tultava uudelle sieppausmatkalle.

LAHJAN ANTAJA HALUAA OLLA IHMISELLE SUUREMPI KUIN LAHJA
  Siitä on kysymys.

Eihän me haluta olla kuin lapset: kivaa pian on joulu ja saadaan lahjoja. Joulu aina lässähtää, kun paketit on avattu. Aina kaikki lässähtää. Ainut on Jumala itse ja Hänhän on läsnä sanassaan.
Se ei lässähdä.
   "Etsikää minun kasvojani, sanotaan raamatussa. Raamattu on ne kasvot, se kirkkaus, se valo, joka poistaa kaiken pimeyden, rauhattomuuden ja pelon. Ja etenkin uusi testamentti, joka avaa vanhan testamentin. Raamatussa on päästinsanat kaikkeen ilkeään oloon. Muistammehan Jeesuksen, jota Perkele kiusasi erämaassa. Hän sanoi raamatun sanan ja aina Perkele häipyi.
   On aikoja ihmisen elämässä, jolloin kiusaajalla on Jumalalta lupa koetella ihmistä, että me juurtuisimme Jumalan sanaan tulevia päiviä varten, ettemme horjahtaisi mistään. Se on Jumalan tahto. Hän valmistaa tien. Kun me vain ymmärtäisimme ottaa vaarin valmistusajasta, niin voisimme aina iloita.

Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä? 
2. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. 
3. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. 
4. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; 
5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, 
6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. 
7. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, 
8. kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! 
9. Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. 
10. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden. 
11. Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta. 
12. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat 
13. emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. 
14. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. 
15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; 
16. mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. 
17. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. 
18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 2. Korintt. 3

----Toivon tänään jokaiselle hyviä bongauksia raamatusta. Se auttaa aina ja mieli kevenee ja usko lisääntyy ja kuorma on poissa ja murehtiminen haihtuu, kun kiitoslaulut alkavat soida mielessä.

1. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin 
unta näkeväiset. 
2. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: "Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan". 
3. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. 
4. Herra, käännä meidän kohtalomme, niinkuin sadepurot Etelämaassa. 
5. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. 
6. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.Psalmi 126
maanantai 19. helmikuuta 2018

Anokaa niin teille annetaan


Teidät kastetaan Pyhällä hengellä

4. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. 
5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." 
6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 
7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, 
8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". 
9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. 
10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 
11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."Apt.1

------
Seuraavasta tulee mieleen Vierulan Anna, meidän mumma.
Hän oli saanut aivoinfarktin 94 vuotiaana ja oli sairaalassa. (Hän selvisi siitä aivan selväksi ja eli vielä 3 vuotta) Hän kertoi elämäänsä ja totesi: 
    Kun vaan lähtee, niin ei ole mikään.
Sama usko oli isälläni, Annan pojalla: 
    Kyllä se siitä paranee, hän sanoi aina.
     Näitä uskon lauseita olen viljellyt runsaasti ja ne ovat aina toimineet. Ne olivat uskon sanoja!

19. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi. 
20. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen. 
21. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan 
22. ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan". 
23. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Apt. 14


2 Hartaasti minä odotin Herraa,
ja hän kumartui minun puoleeni
ja kuuli huutoni.
3 Hän veti minut ylös syvästä kuopasta,
upottavasta liejusta.
Hän nosti minut kalliolle,
antoi lujan pohjan askelteni alle.
4 Hän antoi suuhuni uuden virren,
kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa
ja turvaavat Herraan.
5 Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat.
6 Herra, minun Jumalani,
kukaan ei ole sinun vertaisesi!
Sinä olet tehnyt suuria tekoja,
sinä ajattelet meidän parastamme.
Minä haluan kertoa teoistasi --
niitä on enemmän kuin voin luetella.Psalmi 40
Lainopettaja arvioi Jeesusta Jumalan sanalla. Vaikka hän tietää paljon, hän ei tuntenut Jeesusta,
hän ei ole sisällä.

28 Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?" 29 Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.' 31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näitä suurempaa käskyä ei ole."32 Lainopettaja sanoi hänelle: "Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. 33 Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit." 34 Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta."Markus

Hän antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat

5. Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, 
6. sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; 
7. ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' - 
8. minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. 
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 
10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 
11. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, 
12. taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? 
13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Luukas 11


Odotamme hartaasti ja kärsivällisesti, eikö?
sunnuntai 18. helmikuuta 2018

Esa Rantala - UskoTV

Voiko sen selkeämmin sanoa? Suosittelen sydämestäni kaikille!

Ehtoolliskokous 3.7.2016 - Esa Rantala - UskoTV

Älä kosketa kättäsi Herran voideltuun---- Koettelemuksen taustat ja syyt ovat Jumalan tiedossa ainoastaan

Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa. 2 Hänellä oli seitsemän poikaa ja kolme tytärtä 3 ja runsaasti omaisuutta: lampaita ja vuohia seitsemäntuhatta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa kyntöparia härkiä ja viisisataa aasintammaa. Myös palvelusväkeä hänellä oli paljon. Job oli mahtavin mies idän mailla.
4 Jobin pojat järjestivät usein toisilleen pitoja. He tekivät sen kukin vuorollaan omassa talossaan, ja jokainen kutsui myös kolme sisartaan aterialle. 5 Kun kaikki olivat pitonsa pitäneet, Job kutsui aina poikansa luokseen uhratakseen puhdistusuhrin. Hän nousi varhain aamulla ja toimitti polttouhrin jokaisen puolesta erikseen. Hän näet ajatteli: "Poikani ovat hyvinkin voineet tehdä syntiä. Ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan." Joka kerta hän teki näin.

Saatana tahtoo koetella Jobia

6 Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan. 7 Herra kysyi Saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi: "Olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita." 8 Herra kysyi: "Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja jumalaapelkäävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa."
9 Saatana vastasi Herralle: "Miksi ei Job olisi jumalaapelkäävä? 10 Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. 11 Mutta ojennapa kätesi ja tartu siihen mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja!"

12 Herra sanoi Saatanalle: "Hyvä on. Saat tehdä mitä haluat kaikelle mitä hänellä on. Mutta häneen itseensä et saa koskea." Sitten Saatana lähti pois Herran edestä. Job 1

------Aina kun kuulen, että joku on sairastunut, kunnioitan Jumalaa, koska en tiedä, mistä on kysymys. On kysymys Jumalan asioista.

Jeesuksen sana:
1. Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. 
2. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? 
3. Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. 
4. Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? 
5. Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte." 
Luuk. 13

----Herra, minulla ei ole ketään..

1. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 
2. Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. 
3. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. 
5. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta. 
6. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?" 
7. Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua". 
8. Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy". 
9. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. 
10. Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: "Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta". 
11. Hän vastasi heille: "Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 'Ota vuoteesi ja käy'." 
12. He kysyivät häneltä: "Kuka on se mies, joka sanoi sinulle: 'Ota vuoteesi ja käy'?" 
13. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli; sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. 
14. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi". 
15. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. 
16. Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. 
17. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". 
18. Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. 
19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
20. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. 
21. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. 
22. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, 
23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 
24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Johannes 5

-----Jokainen voi olla vaikeassa tilanteessa milloin tahansa, siksi kannattaa olla sellainen, kuin toivoisi itselle oltavan kovissa koettelemuksissa.
Yksin Jumala näkee sydämen syvimpään ja tietää, että kukaan ei osaa lohduttaa oikealla tavalla, paitsi Jumalan Pyhä Henki. Ja me saamme lohduttaa myöhemmin toisia.
   Monesti kuitenkin Jumala on lähettänyt jonkun ihmisen, kuin linnun samalle oksalle laulamaan samaa säveltä hetkeksi, että tulee usko, että Jumala näkee kaiken ja saa uuden voiman.

3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, 
4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. 
5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. 
6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva, 
7. koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. 2. korintt. 1


"Ja hyväksemme kerran Hän murheen lopettaa"...
Laulu soi aamulla mielessä, kun heräsin, siksi tämä pohdinta

Herra on oikeuden Jumala!

lauantai 17. helmikuuta 2018

Valta ja miten sitä käytetään


"En voi, en tahdo elää itselleni,
en itselleni enää kuulukaan"...

-laulu soi voimakkaasti mielessäni aamulla, niin kuin lapsena kerran, kun tulin kotiin kesällä jostakin ja koti oli tyhjä!
     Ei koskaan koti ollut ollut tyhjä. Juoksin vauhdilla yläkertaan, ei ketään!!
Missä kaikki olivat?! Ajattelin, että kaksi siskoani olisi ollut meidän tyttöjen huoneessa ja isoveli omassa huoneessa, mutta ei ketään! Ja oliko äiti ja isä ottaneet pikkusisarukseni mukaan,  vai olinko tullut töistä en muista minkä ikäinen olin...
   Ei ollut kännyköitä, ei puhelinta, eikä olisi ollut edes mihin soittaisi, kun ei muillakaan meidän tutuilla ollut puhelimia. Lähdin säntäämään pyörälläni aika kiivain mielin 5 km päähän serkkujen luokse, jospa he olisivat siellä. Aivan kurkkua kuivasi, kun niin hengästyksissä poljin.
 
Silloin tuo laulu alkoi itsepäisesti soida mielessäni! "EN VOI, EN TAHDO ELÄÄ ITSELLENI, EN ITSELLENI ENÄÄ KUULUKAAN!" Mieleni ailkoi rauhoittua ja olin turvallisella mielellä, että Jumala kuitenkin on kanssani, vaikka en löytäisi heitä. Eläisin hänelle, jolle kuulun, sillä oli jo lapsena monissa kokouksissa nostanut käteni, kun kysyttiin kuka haluaisi pelastua.
   Olihan siellä valtava riemun meteli, kun serkuilla oli kahdeksan lasta ja meitä seitsemän. Piano soi ja oli torven törähdyksiä, kun aina soitettiin ja vingutettiin viuluilla ja muilla soittopeleillä.

----
5. Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta 
16. ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, 
17. minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. 
18. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen." 1. Moos. 22

Aabrahamin tähden saamme nyt nauttia!   Ehdotta antautuminen Jumalalle on ollut minun tapani selviytyä kaikista ahdistuksista.
Kun sanon Jumalalle: Mitä tällä tarkoitat, sinunhan minä olen, puhu suoraan! Tässä minä olen, mitä haluat minun tekevän tai ajattelevan?
    Hän on Ihmeellinen Neuvonanataja, Hän osaa puhua asiansa! Sanon aina: Herra lähetä minut mihin tahdot, jos tarvitset, teen sen mielelläni. Ei Hän ole tahtonut. Nökötän kotona ja yritän saada aikani kulumaan. Mietintöihin olen syventynyt. Ajattelemiseen.
   Isosiskoltani olen oppinut paljon. Hän oli nuorena Meilahden sairaalassa töissä ja oli ollut väsynyt ja häntä oli pyörryttänyt. Hän oli päättänyt, että kun nyt pääsisi bussiin asti, niin vaikka hän kuolisi, niin Jumalapa tietää, mutta ainakin joku noukkisi pois jaloista. 
  Sellaista luottamusta Jumalaan, mikä hänellä on, harvoin näkee. "Israelissakaan en ole löytänyt tällaista uskoa", huudahti Jeesus kerran...


Minun piti puhua vallasta. Jos minulla olisi valtaa....
Rahan valta on aika lyhytaikaista, sillä se lähtee lapasesta ihmiseltä yleensä aina.
Mutta toisilla on valtaa ihmisiin ja sekin lähtee lapasesta...
Mutta jos on valtaa hengellisesti vaikka Jumalalta itseltään, sekin on vaarana karata kannattavuuden ulkopuolelle ja silloin on kysymys iankaikkisuuskohtalosta.

Jeesus sanoi:
19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. 
20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." 
21. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 
22. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."  Luuk. 10


----Niillä, joilla on valta hallita ihmisiä, on suuri vastuu jokaisen ihmisen kohtalosta, mihin ohjaavat, mitä opettavat.
   Olen erittäin tyytyväinen, että Jumala ei ole antanut minulle valtaa kuuta kuin viiteen lapseeni, jotka kasvatin Herran pelkoon niinkuin osasin. Herran hoitoon olen heidät siunannut, kun ovat kotoa lähteneet. Herra hoitaa omiansa, siihen täysin luotan.
  Siksi olen tyytyväinen osaani, kun saan näitä muistelmia kirjoitella ja kokemuksia, miten ja millä tavalla Jumala aina ilmestyi kiusauksissa ja koetuksissa.

----- 12. Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. 
13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. 
14. Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta. 
15. Minä puhun niinkuin ymmärtäväisille; arvostelkaa itse, mitä minä sanon. 
16. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? 
17. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. 1. Kor. 10


Vanhemmiten tulee katsottua jalkoihinsa tarkemmin, kun askel hidastuu... tai kun on aikaa miettiä.

8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 1. Johanneksen kirje 1 luku

Kyllä on niin mukava keskustella Vapahtajan kanssa kaikista asioista!
KYLLÄ EVANKELIUMI ONKIN ILOSANOMA!

 
perjantai 16. helmikuuta 2018

Mä murheen lainehilla nään kaaren ihanan3. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala. 
4. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut. 
5. Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, 
6. jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole, 
7. minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän. Jesaja 45

Ruuhkavuosien putkessa...

Monesti meidän murheemme on niin suuri, että ei näy ulospääsyä eikä yhtä auringon sädettä. Jumala lähettää sinne pimeyteen pienen valon enkelin tuomaan toivon.
Niin minulle kävi, kun aikoinaan olimme muuttaneet uuteen omakotitaloon ja asuimme kaukana muista ja lapset olivat pieniä ja oli pitkä matka kauppaan ja lunta oli paljon ja kahta pientä vein vaunuissa ja ostoskassit olivat painavat. 
   Olin uupunut valvomiesesta ja myös veljeni kuolema suretti, kun isä ja äiti olivat aivan maassa.
   Silloin tätini tuli polkupyörällä meille kun hänellä oli vapaapäivä. Lähtiessään hän sanoi kauaskantoiset sanat: "Sittenpähän osaat antaa arvoa, kun pääset menemään."
   Nuo sanat elävät vieläkin täynnä kirkkautta, toivoa ja voimaa. Täti siis uskoo, että joskus tämä kaaos on ohi? Käsittämätön voima ja uusi toivo tuli noista sanoista.
   Valonsäde oli tunkeutunut pimentyneisiin aivoihini! Sain kiinni siitä säteestä ja toivo kasvoi päivä päivältä. Rukoilin vain, että pian pääsisin ihmisten ilmoille ja niin kävikin.
   Sain auton ja pääsimme ihmisten ilmoille ja iloitsin suunnattomasti! 
Sitten tulivat ylivuotavat siunausten vuodet täynnä toimintaa ja aurinkoa. Pidin pyhäkoulua ja kerhoa ja ompeluseuraa meillä. Parhaita vuosia elämässäni!

5. Mä murheen lainehilla nään kaaren ihanan
Väreissä hohtavissa taivaalla loistavan.
Se lupaus on Herran, mi mulle opettaa: 
Hän hyväkseni kerran murheenkin lopettaa. 
(Laulu 332 Hengellinen laulukirja 4. s painos)

 Ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksesensä

1. "Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle 
annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne. 
2. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on: tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö. 
3. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. 
4. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä neljänäkymmenenä vuotena. 
5. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua, niinkuin isä kasvattaa poikaansa. 
6. Ja noudata Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, vaella hänen teitänsä ja pelkää häntä. 
7. Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan, 
8. nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan, 
9. maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä eikä mitään puutetta nähdä, maahan, jonka kivet ovat rautaa ja jonka vuorista voit louhia vaskea. 
10. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. 
11. Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. 
12. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, 
13. kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki, mitä sinulla on, lisääntyy, 
14. niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, 
15. kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa, myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien, vedettömien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta 
16. ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet - nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. 
17. Älä ajattele sydämessäsi: 'Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden', 
18. vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut. 5.Moos. 8


Jumala tekee astiamme vahvaksi kestämään tulevat siunaukset.